Η μεταναστευτική πολιτική και η νεανική άποψη προς αυτή


Η μετανάστευση είναι ένα συχνότατο φαινόμενο και ειδικά σε ανεπτυγμένες χώρες που συνορεύουν με λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. Ανέκαθεν οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να ζήσουν στη χώρα τους, επέλεγαν να ξενιτευτούν για μια καλύτερη μοίρα. Το φαινόμενο της μετανάστευσης φέρει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην χώρα που το δέχεται. Όμως, την τελευταία 10ετία στη Κύπρο, αυτό το φαινόμενο έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι αρμόδιες αρχές πως φαίνεται δεν κάνουν αρκετά για να το μειώσουν , ενώ οι αναταραχές στις γύρω περιοχές φέρουν μεγάλο κίνδυνο αύξησης του φαινομένου από πολιτικούς και όχι μόνο πρόσφυγες.

Πολιτική

Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες με τον υψηλότερο ποσοστιαίο αριθμό σε μετανάστες, όπου το 26% του πληθυσμού είναι ξένοι υπήκοοι. Σε αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνεται μεγάλος αριθμός Ελλήνων και κοινοτικών (Ευρωπαίων) που δεν θεωρούνται μετανάστες (120 000 περίπου οι μισοί). 68 000 είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες, φοιτητές και αιτητές ασύλου, ενώ 58 000 οι εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι. Υπάρχουν ακόμη και 30 000 παράνομοι μετανάστες από ότι υπολογίζεται από τις αρχές (οι περισσότεροι είναι άτομα στα οποία έχει λήξει η άδεια παραμονής και ακόμη να φύγουν).

Το πρόβλημα της Κύπρου εντοπίζεται στο θεσμικό αλλά και το εκτελεστικό πλαίσιο αντιμετώπισης των αλλοδαπών που εισέρχονται. Η Κύπρος ως μέλος της Ε.Ε., έχει υποχρέωση να παρέχει στέγη και τροφή στους αιτητές ασύλου και τους πολιτικούς μετανάστες, ή ένα επίδομα για να μπορούν να ζήσουν σε ευπρεπείς συνθήκες. Εφόσον οι εγκαταστάσεις που παρέχει η Δημοκρατία είναι ελάχιστες, έχουμε ως αποτέλεσμα να αναγκάζεται να πληρώνει επίδομα σε αυτούς, το οποίο υπολογίζεται για το 2011 να φτάσει τα 30 εκατομμύρια ετησίως.

Οι υψηλοί αριθμοί μεταναστών προκαλούν ανησυχία στους πολίτες. Το θέμα είναι τόσο σοβαρό, έτσι ώστε συζητείται αρκετά συχνά στους πολιτικούς κύκλους, αλλά εντάσσεται και στο προεκλογικό πρόγραμμα των πολιτικών δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολουθούν οι τοποθετήσεις.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κος Νεοκλής Σιλικιώτης δήλωσε ότι:

”Μόνο με την ένταξη των μεταναστών θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή, αλλά και να προχωρήσουμε στην ορθολογική αξιοποίηση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη του τόπου μας”, προσθέτοντας ότι ”οι μετανάστες συνέβαλαν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια”. (πηγή Sigmalive.com)

Ενώ σχολιάζοντας το νέο Σχέδιο Δράσης της Κυβέρνησης:

”στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία μέσω της δημιουργίας σαφούς διαδρομής με ενδεχόμενους σταθμούς έως την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος, της Αδειας Μετανάστευσης, ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας”.

Συνέντευξη του υπουργού στο ραδιοφωνικό σταθμό 107.6 με θέμα τους μετανάστες:

Ενώ τα δύο μεγάλα κόμματα Α.Κ.Ε.Λ. και ΔΥ.ΣΗ τοποθετούνται με τροποποιητικές προτάσεις για τους νόμους τους οποίους διέπουν την μεταχείριση των μεταναστών και κυρίως των αιτητών ασύλου αλλά και αιτητών για εργασία, με τρόπους ώστε να μειωθούν τα έξοδα της κυβέρνησης αλλά και να επισπευσθούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων. Σημαντικό σημείο που συμφωνούν είναι η ανάγκη για διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων για την διαμονή και σίτιση των ατόμων που εισέρχονται για μείωση των εξόδων αλλά και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Επίσης τοποθετούνται σε μεταρρυθμίσεις που θα εντάξει τους νόμιμους μετανάστες στην Κυπριακή κοινωνία ως πολίτες.

Το Α.Κ.Ε.Λ προωθεί περισσότερο την ανθρώπινη πλευρά του θέματος και συνιστά μέτρα για πάταξη της εκμετάλλευσης των μεταναστών αλλά και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ενώ το ΔΥ.ΣΗ προωθεί την καλύτερη φύλαξη και αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστών και των γραφειοκρατικών υπηρεσιών. Τέλος και τα δύο μεγάλα κόμματα θεωρούν ανάγκη την ολοκλήρωση της μεταναστευτικής πολιτικής για την καλύτερη αντιμετώπιση του μεγάλου ρεύματος μετανάστευσης.

Νεανική Γνώμη

Στα πλαίσια του θέματος της μετανάστευσης, παραθέτουμε την έρευνα που έγινε σε δείγμα ευκολίας μέσω poll στο διάσημο κοινωνικό δίκτυο facebook και αποτελέσματα προσωπικών συνεντεύξεων με άτομα κάτω των 25 ετών.

Ρωτήσαμε και μάθαμε την άποψη των νέων του τόπου. Σαν κύριοι επηρεαζόμενοι στο μέλλον από τις τωρινές αποφάσεις. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι νέοι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τους αλλοδαπούς, αλλά αναγνωρίζουν το πρόβλημα των παράνομων. Κάποιο μέρος των νέων πιστεύει πως το πρόβλημα είναι πολιτικό δηλώνοντας την κυβέρνηση ως υπεύθυνη, ενώ μικρό αλλά όχι ασήμαντο ποσοστό πιστεύουν πως οι μετανάστες πρέπει να φύγουν από τη χώρα ανεξαρτήτως λόγου.

 

link http://www.facebook.com/home.php?sk=question&id=1708332426857&qa_ref=qd

(αποτελέσματα μέχρι 23/4/2011)

Παρακάτω παραθέτεται συνέντευξη με μαθητή λυκείου, όπου φαίνεται πως δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους μετανάστες αλλά πιστεύει ότι συμβάλουν και αυτοί ίσως ελάχιστα περισσότερο από τους ντόπιους στην εγκληματικότητα.

Συμπέρασμα

Η μετανάστευση στην Κύπρο αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα λόγο του μεγάλου αριθμού μεταναστών και ξένων υπηκόων οι οποίοι αλλοιώνουν το δημογραφικό χαρακτήρα του τόπου μας. Αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και η νέα γενιά φαίνεται αρκετά ανεκτική στην κατάσταση αυτή. Το πραγματικό πρόβλημα όμως όπως τονίζουν και οι πολιτικές δυνάμεις, βρίσκεται στην αδυναμία νομοθετικής οργάνωσης αλλά και χώρων υποδοχής των ατόμων που ζητούν άδεια διαμονής στην Κύπρο, αλλά και τις διεργασίες για αφομοίωση των ατόμων αυτών στην Κυπριακή κοινωνία ως χρήσιμα μέλη και ισότιμους πολίτες.

Η ευθύνη όμως δεν βαραίνει μόνο το πολιτικό σκηνικό, καθώς οι Κύπριοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι επιδεινώνουμε το πρόβλημα ζητώντας φτηνά εργατικά χέρια από τρίτες χώρες και ως εκ τούτου μεγαλοεπιχειρηματίες ή μικροεπιχειρηματίες δέχονται να εκμεταλλεύονται νόμιμους ή παράνομους μετανάστες.

Χρειάζεται μια μεγαλύτερη κατανόηση προς τα άτομα αυτά, καθώς επίσης και νομοθεσίες αλλά και τροποποιήσεις των διαδικασιών και ελεγχόμενοι χώροι παραμονής των ατόμων, έτσι ώστε να προστατεύονται και οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τα δικαιώματα των μεταναστών. Τη λύση ελπίζουμε να δώσει η νεοσύστατη βουλή και οι πολλά υποσχόμενοι βουλευτές μετά τις παρακείμενες βουλευτικές εκλογές.

Πηγές:
http://www.philenews.com/main/1,1,22,0,51039-.aspx
http://www.philenews.com/main/297,1,3353,0,51048-.aspx
http://www.diplaros.com/publications.php?ID=19
http://www.sigmalive.com/simerini/analiseis/social/342982
http://www.sigmalive.com/news/local/352124
http://tvxs.gr/news/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF-%C2%AB%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%86%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%C2%BB
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=14&ved=0CCwQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.edon.org.cy%2Findex.php%2Fdownload_file%2Fview%2F2266%2F&rct=j&q=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF&ei=yLyxTcXGOYOY8QOL-4GWDA&usg=AFQjCNEn-pu3Moi0XgSFpwryTKHgVIBoSg&sig2=mKqaPIZXs-pAiW0upKzS2Q&cad=rja
http://www.akel.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=7225&tt=graphic&lang=l1
http://www.disy.org.cy/default.asp?id=1296

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s