Είναι αληθινό ότι βλέπουμε; Τι υπάρχει γύρω μας;


Εγώ βλέποντας τον Εγώ2

Βλέποντας κάποιον τι είναι αυτό που βλέπεις, τι υπάρχει πραγματικά;

ΜΙΛΟΥΣΑ ΧΤΕΣ ΜΕ κάποιους φίλους μου, το θέμα της βραδιάς; Φως/εικόνα, ήχος, κόσμος, τα πάντα. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που υπάρχει πραγματικά, αλλά μια υποκειμενική εικόνα η οποία έγινε από το μυαλό μας από τα ελάχιστα ερεθίσματα που υπήρχαν για να αντιπροσωπεύσουν το γύρω μας χώρο.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ δίπλα, εάν ο Α (ας πούμε ο αριστερά) βλέπει τον Β (ας πούμε το δεξιά), τότε τι βλέπει; Ο Α βλέπει ένα άνθρωπο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και χρώματα, μπορεί να τον μυρίζεται ή και να τον ακούει συγχρόνος. Τώρα όμως, στο οπτικό πεδίο του Α εώς τον Β υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί (πχ βακτήρια, ιοί ή μικροζώα), μικροσωματίδια (πχ σκόνη), ηλεκτρομαγνητικά σήματα (http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum ). Όμως, αυτό που βλέπουμε ως χρώμα, είναι απλά η αντανάκλαση κάποιων μήκων κυμάτων και όχι όλα τα μήκη κυμάτων. Άρα δεν βλέπουμε ότι υπάρχει και έχει σχέση ακόμη και το μέγεθος των σωμάτων. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι μια απλοϊκή εικόνα, ένα μικρό κομμάτι. Είναι επίσης υποκειμενικό αφού ο κάθε άνθρωπος τα αντιλαμβάνεται αλλιώς. Ενώ ο φωτισμός, η ένταση ή απώλεια του φωτός, ή η γωνία, μας δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Η εικόνα περιέχει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και το που ανοίκουν , αλλά και το μέγεθος τους.

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ; Βλέπουμε αυτό που το μυαλό μας αντέχει να δει. Ένα κομμάτι της πληροφορίας που μπορεί να επεξεργαστεί και να καταλάβει, απλοποιήσει και να κατηγοριοποιήσει. Όλα γύρω μας είναι σχετικά και υποκειμενικά … Ακόμη και το σωστό και το λάθος … γιατί όχι και η εικόνα;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s